Het verloop van een traject

 

Stap 1: een ondersteuningsvraag

Een aantal zaken lopen op school niet zoals het zou moeten. De school en het CLB hebben al een aantal stappen ondernomen, maar deze hebben eigenlijk niet tot het gewenste resultaat geleid.
 Men overweegt een externe ondersteuning door On@Break² en legt dit idee voor aan de leerling en zijn/haar ouders of opvoedingsverantwoordelijke.  (Enkel van toepassing voor IFT/Focusgroep/On@ChAlleNGE/Herstel/@CCU).

 

Stap 2: de aanvraag via een aanmeldingsformulier

Het CLB dient, in overleg met school, een aanvraag in bij On@break².
Dit gebeurt via dit aanmeldingsformulier.

 

Stap 3: bespreking van de aanmelding en toewijzing

Het On@break²-team bespreekt alle aanvragen op woensdagmiddag op de teamvergadering (daarom is het belangrijk dat de aanmeldingen voor woensdag 10u in onze mailbox zitten).
Een begeleider wordt toegewezen als contactpersoon waarvoor een aanvraag werd ingediend.

Deze persoon zal met de aanmelder contact opnemen om verder af te stemmen.
Bij té lange wachttijden komt de aanvraag eerst op een wachtlijst terecht.

 

Stap 4: het rondetafelgesprek

Op het rondetafelgesprek verwachten we dat volgende personen rond tafel zitten: leerling, ouder(s), begeleid(st)er van On@break², begeleid(st)er van de school en medewerker van het CLB.
Tijdens dit gesprek wordt info uitgewisseld over het traject en worden de doelstellingen op elkaar afgestemd.
Als iedereen akkoord gaat, kan het traject kort daarna van start gaan.

Enkel van toepassing voor I.F.T./Focusgroep/On@CHAlleNGE/@CCU
Voor alle andere trajecten kiezen we voor een opstartgesprek met de aanmelder van de betrokken school.

 

Stap 5: N.A.F.T.

Wat er tijdens het traject gebeurt, is verschillend van vraag tot vraag.
Zie: omschrijving van de trajecten. Bovendien wordt ieder programma op maat geschreven van de betrokkene(n).

 

Stap 6: het afrondingsgesprek

Na afloop van het traject is men, hopelijk, een aantal inzichten en voornemens rijker. Dit is echter niet zo zinvol als er aansluitend niks meer mee gebeurt. Daarom zitten we na afloop opnieuw met alle betrokkenen samen voor een toekomstgericht afrondingsgesprek.
 

Bij een IFT/Focusgroep/On@ChAllenGE/@CCU brengen de leerling en de On@break²-begeleid(st)er de betrokkenen op de hoogte van het verloop van het traject en wordt afgesproken hoe het nu in de toekomst verder moet en welke afspraken/acties nodig zijn om de re-integratie vlot te laten verlopen.

 

Stap 7: de nazorg

Als er na het einde van het traject nog nood is aan verdere opvolging, dan kunnen de school, het CLB, de ouders of de leerling steeds contact opnemen met de begeleid(st)er.

 

 


 
© 2017 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)