De verschillende trajecten 

 

On@Break²

Bemiddelings-vragen

Groepsgerichte

vragen

Individuele

vragen

Leerlingen

Herstelgesprekken

 

Hergo

Klasprojecten

 

 

Klasoverstijgende interventies

Individuele

Flexibele

Trajecten

 

Focusgroepen

 

On@CHAlleNGE

@CCU

Leerkrachten

Scholen

 

Herstelgesprekken

 

Hergo

Ondersteunings-trajecten

Coaching voor leerkrachten

 

 

 

 

 

 

Bemiddelingsvragen

Herstelgesprekken en Hergo

Soms kan het wel eens gebeuren dat een crisis/conflict/incident heel wat schade meebrengt voor een aantal mensen op jouw school.
 

Via herstel kan je als school, leerkracht of leerling er voor kiezen om het conflict op een constructieve manier op te lossen. Naargelang de aard van het incident kiezen we voor een herstelgesprek, klasbemiddeling of Hergo (herstelgericht groepsoverleg).
 

Binnen deze vormen van herstel dragen de betrokkenen de verantwoordelijkheid om samen tot een oplossing te komen. On@break² voorziet hierin een neutrale moderator die dit proces begeleidt en bewaakt dat ieders beleving voldoende gehoord en geuit kan worden.

Groepsgericht aanbod voor leerlingen
 

KlasProject

- Als school wil je inzetten op een positief klasklimaat en ben je ervan overtuigd dat je beter preventief werkt dan curatief.
OF
- Soms loopt het met een klas niet steeds zoals gewenst… Met vereende krachten deed je binnen de school al heel wat inspanningen om de sfeer/communicatie/onderlinge relaties/… te verbeteren.
Toch merk je dat er weinig positieve evolutie merkbaar is.

In beide situaties en alles wat ertussen ligt kan een KlasProject een aanzet tot de oplossing bieden.

Binnen dit project werken we met de volledige klasgroep en de betrokken leerkrachten.  We leggen voornamelijk de nadruk op doe-activiteiten en reflectiemomenten, om via deze manier de communicatie tussen de verschillende partijen terug op gang te krijgen.

 

Een KlasProject kan minimum een halve en maximum tien dagen duren.
Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn; groepsdruk, agressie, samenwerking, groepsbinding, (beperkte) pestproblematiek, conflictsituaties, weinig motivatie of inzet, de klasgroep zet zich af tegen de school,…

Gedurende onze samenwerkingen zien wij heel wat ‘good practices’, Daarnaast ontvangen we ook regelmatig verschillende vragen;
“Hoe houden we een klasproject levend?”, “Hoe krijgen we ons team op één lijn? “Hoe kunnen we dit zelf aanpakken?”,…

Er is binnen de scholen al heel wat expertise opgebouwd rond klasprojecten waardoor het ons goed lijkt deze samen te delen.

Daarom organiseren we ieder trimester een intervisie voor leerlingenbegeleiders en leerkrachten die tijdens het schooljaar 2018-2019 betrokken worden bij een klasproject .

 

Klasoverstijgende Interventie

Op school merk je dat een aantal leerlingen met een gelijkaardige vraag/nood/… zitten, waar je intern niet onmiddellijk een antwoord op vindt.

Dan kan je ons de vraag stellen voor een Klasoverstijgende Interventie.

Dit zijn projecten voor verschillende leerlingen vanop dezelfde school met een gemeenschappelijk thema
(time-in, ondersteuning op leerlingenraad, projecten binnen de school met en voor leerlingen,…)

De doelstellingen, termijn (min. halve dag, max 10 dagen), methodiek,… worden in onderling overleg afgesproken.

 

Individuele vragen

Een individuele leerling die tijdelijk nood heeft aan extra ondersteuning en/of inzicht?
Die kan voor de volgende trajecten bij ons terecht:
 

Individueel Flexibel Traject

Een I.F.T. is een individuele begeleiding op maat van de jongere in functie van een re-integratie op school.  De duur van het project ligt niet op voorhand vast, maar we kunnen in onderling overleg de juiste termijn bepalen.
 

De begeleiding kan zowel binnen als buiten de school doorgaan.  Combinaties met andere trajecten, een Ondersteuningstraject voor de school een Hergo of een KlasProject behoren ook tot de mogelijkheden.
 

De inhoud van het programma en de methodiek wordt steeds afgestemd op de noden/behoeften/interesses van de jongere en zijn/haar context.

 

FocusGroep

Indien we vanuit meerdere scholen I.F.T.-aanmeldingen krijgen waarbij hetzelfde thema aan bod komt, dan kiezen we ervoor om de jongeren samen te brengen in een FocusGroep.  De focus kan dan liggen op assertiviteit, communicatie, motivatie, …
 

Binnen dit traject werken we in een kleine groep (maximum 4 jongeren).
De doelstellingen, termijn, methodiek,… worden in onderling overleg afgesproken.

 

 

ON@CHAlleNGE (On The Ro@d– On@Bike– B@ck2B@sic)

Dit is een project waarbij met groepjes jongeren uit verschillende scholen gedurende 2 weken naar een bepaald doel wordt toegewerkt. Na het groepsprogramma is er ruimte voor een begeleide terugkeer naar de school. De kracht van dit project ligt erin dat jongeren een zelfgekozen uitdaging aangaan.        

 

De mogelijke CHAlleNGEs zijn:
On the Ro@d: 60 km wandelen op 3 dagen met pak en zak

On @ Bike: 150 km fietsen op 3 dagen met pak en zak

B@ck2B@sic: 3 dagen doorbrengen in de natuur (overnachting is optioneel, afhankelijk van de groep)

 

 

!!! Bij de aanmelding wordt de voorkeur van de jongere al meegegeven zodat we daar rekening kunnen mee houden in de toewijzing en verdeling van de trajecten.  Het is ontzettend belangrijk dat de jongere hierbij een doordachte en gefundeerde keuze maakt.  Dit verhoogt de motivatie van de jongere en de slaagkansen van de CHAlleNGE.

!!! Gelieve er rekening mee te houden dat er een meter/peter vanuit het leerkrachtenteam noodzakelijk is om het traject mee op te volgen.  Deze wordt in samenspraak met de jongere op voorhand aangeduid op het aanmeldingsformulier.

 

 

@CCU… een traject om je batterijen terug op te laden!

Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen 1 dag per week deelnemen aan @CCU ter vervanging van hun schools traject.  Het doel is een rustmoment inbouwen voor zichzelf en hun context.  We bieden verschillende modules aan en werken rond inzichten om erna terug constructief te kunnen deelnemen aan het lesgebeuren op school.
 

De trajecten lopen telkens van vakantie tot vakantie, met in de laatste week voor de vakantie een afrondingsgesprek met alle betrokken partijen.  In dit gesprek worden de opgedane inzichten meegenomen naar school en worden er concrete afspraken gemaakt naar de toekomst toe.
 

Er kunnen max. 4 jongeren per dag deelnemen aan het project.

We verkiezen om slechts 1 jongere per school/graad toe te laten op hetzelfde moment.
 

Een dag start om 9u en eindigt om 15u30 en wordt ingericht op De Werf.

NIEUW: we bieden het volledige schooljaar een nieuw @ccu-traject aan in het HoutAtelier van De Werf. Leerlingen kunnen op maandag of donderdag een dag meedraaien in de productie van houten speeltoestellen en outdoor tuinmeubilair.

 

Aanbod scholen en leerkrachten

 

Ondersteuningstrajecten

Soms kan je op school op een punt komen dat je niet meer weet hoe je een situatie best aanpakt en kan een externe, neutrale kijk een meerwaarde bieden.

Een bepaalde leerling blokkeert of gedraagt zich niet zoals een school dit verwacht, een klassfeer lijkt onomkeerbaar, het leerkrachtenteam wil een bepaald thema eens grondig aanpakken, …

Er zijn dus heel veel thema’s waar On@Break² een begeleider ter beschikking kan stellen om het proces mee te begeleiden.
Wij hebben de oplossing niet, maar kunnen de mensen rond de tafel wel ondersteunen om tot een oplossing te komen.

 

De ondersteuningstrajecten kunnen gericht zijn op:

Casus Leerling

Casus Klas

Zorg/Beleid

 

In dit aanbod werken we met de betrokken leerkrachten en

ondersteunend personeel en dus niet met de jongeren zelf.

 


 
© 2018 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)