N.A.F.T. en On@Break²

 

2.1 ALGEMEEN


De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden.

NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan, en versterkt:

Leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. De leerlingen kunnen individueel of in groep begeleid worden.

Klasgroepen bij het creëren van een positief klasklimaat.

Leerkrachten, teams en school in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend, lerend leefklimaat.
 

Het aanbod van NAFT is vaak een gecombineerd aanbod. Het begeleiden van een leerling of een klasgroep en het ondersteunen van de school zijn vaak niet los van elkaar te zien.

De trajecten kunnen aangeboden worden binnen de onderwijsinstelling of op een andere locatie. 

Meer informatie over NAFT vind u hier.
 

2.2 ONZE WAARDEN


Wij geloven in een begeleiding…

… waar de verbinding wordt gezocht/hersteld en de neuzen in dezelfde richting worden geplaatst.

,.. met een ‘kansen’-verhaal waarbij de jongeren steeds centraal staan.
… vertrekkend vanuit de positieve kracht van het individu.

… met een oprechte betrokkenheid en respect voor ieders eigenheid en tempo.

… waar herstel primeert op sanctie.

… met gemeenschappelijke doelstellingen en gedeelde verantwoordelijkheden. 
… gestoeld op een transparante en eerlijke communicatie.

 

 

2.3 KADERS EN KRACHTEN


De On@break2 begeleiding is gestoeld op een aantal krachtige kaders en theoretische modellen:
 

Oplossingsgericht / Ervaringsgericht / Herstelgericht / Proces gericht / Maatgericht / Contextgericht /…

Steeds in combinatie met de persoonlijke kwaliteiten en krachten van de begeleider

Flexibel / Aanklampend / Communicatief / Creatief / Empathisch / Out of the box / Improviserend / Open minded / Oprecht / Luisterend / Verbindend / Neutraal / (Zelf)Kritisch / Authentiek / Echt / Eigenwijs / aPart / …

 

Deze worden maximaal ingezet om een unieke persoonlijke procesbegeleiding op poten te zetten.

 

 


 
© 2017 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)