JoTa +

 

JoTa+ is een samenwerking van vzw aPart, de OCMW’s van Aalst en Oudenaarde, de VDAB, privé-bedrijven en kadert in een ESF-oproep 457 “Outreach en activering”. JoTa+ richt zich tot kwetsbare jongvolwassenen, die zonder kwalificatie uit het onderwijs zijn gestapt en bij wie de randvoorwaarden om tot arbeid te komen niet zijn vervuld.

Het is een actieve vorm van armoedebestrijding. Een intensieve arbeidsactivering, vanuit een multidisciplinaire benadering, met een aanpak die inzet op werk en zorg tegelijk. Het geïntegreerde traject werkt met een verbindende methodiek en bouwt systematische aan de opbouw van het zelfvertrouwen.
Het omvat: oefenen in arbeid op een reële werkvloer, verkennen van verschillende sectoren en vormingen, bedrijfsbezoeken, intensieve individuele begeleiding op meerdere zorgdomeinen, sollicitatietraining en nazorg. Na het traject stromen de deelnemers door naar een duurzame tewerkstelling, een VDAB-opleiding of naar een aangepast (hulpverlenings)traject.

JoTa+ wil op jaarbasis 100 geschikte kandidaten bereiken, waarvan we 80 deelnemers effectief in het project willen opstarten en waarvan we 80% van de deelnemers op een positieve manier kunnen afsluiten met een duidelijke doorstroom. Ofwel naar een duurzame tewerkstelling, in het NEC, sociale tewerkstelling of in een maatwerkbedrijf. Ofwel naar een opleiding, al dan niet bij VDAB. Ofwel is duidelijk geworden dat hij/zij niet-toeleidbaar is, waarna een aangepast traject (hulpverlening) wordt opgestart.

Dit ESF-project wordt gefinancierd vanuit ESF voor een bedrag van 348 108,67€, vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds voor een bedrag van 348 108,67€ en vanuit andere publieke cofinancieringsbronnen (OCMW Aalst, OCMW Oudenaarde en vzw aPart )voor een bedrag van 174 054.35€.

 

 


 
© 2020 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)