M-brio

 
WAT IS M-BRIO?

M-brio is een ontmoetingsplaats voor aanstaande mama’s en jonge mama’s tot 25 jaar die in een ernstige maatschappelijk kwetsbare positie verkeren. M-brio wordt georganiseerd door het team J elF van vzw aPart.

We merken dat veel jonge meisjes die op één of andere manier in contact komen met vzw aPart een heel moeilijke overgang naar de meerderjarigheid kennen en dat ze vaak  te kampen hebben met psychische, emotionele en financiële problemen. Deze meisjes hebben soms een langdurige begeleiding in Bijzondere Jeugdzorg en/of jeugdpsychiatrie achter de rug en zijn “hulpverleningsmoe”.  Deze meisjes hebben over het algemeen geen enkel getuigschrift van de secundair onderwijs. Deze meisjes willen een zelfstandig leven opbouwen maar zonder enige vorm van begeleiding loopt het vaak fout en komen zij en hun kinderen in een spiraal van armoede en sociale uitsluiting terecht.  

Over het algemeen zijn deze meisjes op zeer jonge leeftijd (voor of net na hun 18de verjaardag) reeds zwanger. Heel vaak zijn deze zwangerschappen gepland omwille van het feit dat deze meisjes op zoek gaan naar de liefde en naar genegenheid die ze als kind nauwelijks gekend hebben. Anderzijds hebben een aantal van die meisjes een leven van misbruik (fysiek, psychisch, seksueel,…) achter de rug en er zijn een aantal meisjes ongewenst zwanger omwille van het negeren of foutief gebruik van anticonceptie.

Met het M-brio project willen we tijdens de week één dagdelen organiseren waar we een groepsgericht aanbod aanbieden. Enerzijds bieden we een ontmoetingsmoment aan met als doel het netwerk van de tienermoeders uit te breiden waardoor in de toekomst meer beroep kan gedaan worden op dit netwerk (vb bij ziekte van het kind als de jonge moeder moet gaan werken).

Anderzijds willen we een vormingspakket aanbieden waar thema’s als  preventie zwangerschap, ondersteuning zwangerschap, ouder– kind relatie : thema hechting, herstel vertrouwen in organisaties / diensten, link onderwijs herstellen / belang kleuterschool… aan bod komen.

Daarnaast willen we de meisjes individueel begeleiden, daar waar andere vormen van hulpverlening niet toereikend zijn voor hen.

M-brio heeft een samenwerking met het Centrum voor Integrale Jeugd- en gezinszorg Sint-Jan Baptist in Gent. Het CIG wil in Oudenaarde een antenne realiseren voor hun ambulante begeleiding van zwangere tienermeisjes in deze regio. Doordat het CIG aanwezig zal zijn in het M-brio project zal de stap naar gepaste hulpverlening voor de zwangere tienermeisjes kleiner zijn.
 

AANMELDING

Indien je wenst kan je op woensdagnamiddag gewoon langs komen om kennis te maken met M-brio. Het adres is Jezuïetenplein 11 in Oudenaarde.

Je kan ook aanmelden via de volgende link.

 

ONDERSTEUNING VAN M-BRIO

Sinds de overheveling van persoonsgebonden materie van de provincies naar Vlaanderen, zijn de subsidies voor dit project weg gevallen. De meisjes van het project proberen zoveel mogelijk zelf de activiteiten te organiseren en via sponsering van de Soroptimisten van Oudenaarde kunnen we momenteel 4 uren per week personeel  inzetten (De Sorops hebben eveneens geholpen om het lokaal waar het project door gaat te realiseren + ze hebben een deel van de werkingsmiddelen op zich genomen). De rest van de ondersteuning wordt door vrijwilligers opgevangen.

In 2018 valt de huidige sponsoring van de Sorops weg en zijn we op zoek naar een minimale ondersteuning om het project verder te kunnen zetten tot we een structurele oplossing vinden.

 

Mocht u M-brio willen ondersteunen, dan kan je contact opnemen met
Wouter Decoodt (teamverantwoordelijke van J elF), wouter.decoodt@vzwapart.be , 0486-37 49 03.

Giften van 40€ en meer zijn fiscaal aftrekbaar.

 

 

 


 
© 2017 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)