Aanmelding

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen is niet rechtstreeks toegankelijk. De hulpverlening moet aangevraagd worden via de Integrale Toegangspoort.
 

Contextbegeleiding

Gezinnen kunnen bij ons aangemeld worden via een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg -OCJ, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling – VK en Jeugdrechtbank -  JRB) of via de brede instap (CLB, CAW, OCMW, Kind en Gezin, CGG, huisarts…)
 

Integrale contextbegeleiding De Binding

We richten ons naar gezinnen in verontrustende situaties of waar er sprake is van maatschappelijke noodzaak, binnen de context van opvoeding en hechting. Gezinnen in welke vorm dan ook, die het moeilijk hebben bij het grootbrengen van kinderen/ jongeren.

U kan aanmelden bij ons als in het gezin minstens één kind onder de 18 jaar aanwezig is en als er 1 of meerdere van volgende kenmerken in het gezin aanwezig zijn:

 • (Kans op) maatschappelijke uitsluiting of geringe maatschappelijke verankering;
   
 • Een lange en complexe probleem- en hulpverleningsgeschiedenis, die zich uit in moeilijke relaties onderling en/of met hun omgeving;
   
 • Kwetsbaarheid die we tegenkomen op de verschillende levensdomeinen van de gezinnen: inkomen, werk, huisvesting, gezondheid, voeding, opvoeding en onderwijs zijn bedreigd;
   
 • Risico op achterstand in hun ontwikkeling, op plaatsing, op breuk met hun gezinsleden, misbruik en mishandeling.

Ouders komen niet altijd met een duidelijke vraag. Een aantal gezinnen zien zelf geen probleem en worden met vraagtekens geconfronteerd vanuit hun omgeving.

Vindt u dat het gezin dat u wenst aan te melden aan bovenstaande voorwaarde en aan 1 of meerdere  kenmerken voldoet, klik dan op het ‘aanmeldingsformulier’.
 

ABFT (attachment based family therapy)

In deze werkvorm richten we ons specifiek naar jongeren met een internaliserende problematiek als centrale aanmeldingsproblematiek.

Gezien onze expertise in de bijzondere jeugdbijstand met multiproblem gezinnen kunnen wij aan de slag gaan met gezinnen, in welke vorm dan ook, met:

 • (Kans op) maatschappelijke uitsluiting of geringe maatschappelijke verankering;
   
 • Een lange en complexe probleem- en hulpverleningsgeschiedenis, die zich uit in moeilijke relaties onderling en / of met hun omgeving;
   
 • Risico op achterstand in de ontwikkeling van de jongeren, op plaatsing, op breuk met hun gezinsleden, misbruik en mishandeling;

We verwachten een minimale bereidheid bij jongeren en  opvoedingsfiguren om te werken rond de problemen. We kunnen werken aan een versterken van de motivatie bij de betrokkenen.

Vindt u dat het gezin dat u wenst aan te melden aan bovenstaande voorwaarde en aan 1 of meerdere  kenmerken voldoet, klik dan op het ‘aanmeldingsformulier’.

  

 
© 2020 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)