GEZOCHT: Bakstenen of een lapje grond!

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting werd eind 2020 een dak-  en thuislozentelling gehouden in Gent.[1]

In de nacht van 29 oktober 2020 werden er 250 jongvolwassenen (18 – 25 jarigen) geteld die niet beschikten over een eigen woongelegenheid of in het opvangcircuit verbleven. 250 jongvolwassenen die dak of thuisloos zijn…. Een hallucinant cijfer!

Enkele van deze jongeren worden door ons begeleid. Wij zijn op vandaag  nog steeds op zoek naar een woning voor hen.

Als we jongvolwassenen de kans en de verantwoordelijkheid willen geven om deel te nemen aan de samenleving en deze mee vorm te geven, dan moeten zij een veilige basis hebben om op terug te vallen. Dan moeten zij een ‘thuis’ hebben.

Het is in deze zoektocht naar een (t)huis - een plek waar ze hun leven in handen kunnen nemen, waar ze grond voelen en verbinding maken - dat we u aanspreken. We geloven namelijk heel sterk in het sociaal engagement van medeburgers. We ontmoeten (gelukkig !) nog steeds organisaties of privé personen die jongvolwassenen wél een kans willen geven en wél geloven in hun krachten en mogelijkheden. 

We zijn op zoek naar “een huis in de rij” of een studio of appartement in Gent.  Deze studio’s hoeven vaak niet groter te zijn dan 50m². Misschien heeft u wel ergens een plek ter beschikking die mits minimale investeringen ingericht kan worden tot een fijne studio.

We willen ook de mogelijkheden verder verkennen om te werken met wooncontainers waardoor we op zoek zijn naar dat “ene lapje grond” in Gent dat hier mogelijks geschikt voor zou zijn.

Wij engageren ons vanuit vzw aPart om de jongvolwassenen die we begeleiden, intensief te ondersteunen in de verscheidene thema’s die te maken  hebben met autonoom worden (zoals o.a. administratie, budget, huishouden,  school, werk, vrije tijd, psycho-sociaal welzijn, gezondheid,…).

Wat neerkomt op een – minstens - wekelijks bezoek bij hen thuis. We bieden de jongvolwassenen ook budgetbegeleiding aan. Bovendien hebben we een klusjesdienst die mee kan worden ingezet voor kleine herstellingen indien nodig.

Vanuit de Stad Gent loopt er momenteel een projectoproep die woonruimte wil creëren voor kwetsbare doelgroepen – waaronder ook jongvolwassenen[2]. De stad Gent kent subsidies toe aan organisaties voor de renovatie van huisvesting op voorwaarde dat de bewoners van deze huisvesting ook begeleiding krijgen. Vanuit vzw Apart zijn we zeker geïnteresseerd in een dergelijk project voor de jongvolwassenen die wij begeleiden. Misschien bent u wel diegene die ruimte heeft (of dat ene stukje grond) die nog moet gerenoveerd worden en waarvoor deze subsidies kunnen worden ingezet.

Onze droom is om zo te komen tot enkele “woonunits” voor jongvolwassenen zodat zij – met onze begeleiding – daar een start kunnen nemen.

Indien u hier opportuniteiten in ziet, contacteer ons gerust. U kan tijdens de kantooruren bellen naar Silke Heiden op nummer 0498/13 31 26. We denken graag samen met u verder na! 
© 2021 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)