Missie

 

De vzw aPart organiseert

actief-pluralistisch

vanuit een integrale visie op jeugdhulp

met een divers hulpverleningsaanbod

en in samenwerking met andere organisaties

een dialogale jeugdhulp en –vorming

opdat jongeren en gezinnen zich ten volle kunnen ontplooien

en volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven,

dit met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare cliëntgroepen.

 

 


 
© 2015 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)