POT

 
ALGEMEEN

Dit is een aanbod voor leerlingen uit het deeltijds onderwijs.

POT-trajecten zijn bedoeld voor jongeren ingeschreven in het deeltijds onderwijs tussen 15 & 18 jaar die nood hebben aan een meer beschermde & veilige leeromgeving om zo opnieuw de stap te kunnen zetten naar het reguliere onderwijs. In een POT-traject wordt veel individuele aandacht besteed aan de jongere.  Dit met het oog op het verminderen of wegwerken van een aantal belemmeringen die de jongere weerhouden om te kunnen functioneren in het systeem van deeltijds onderwijs.  Het traject dat daarvoor moet gevolgd worden, wordt bepaald door de zorgvraag, de draagkracht en de noden van de jongere.  Er wordt hierrond nauw afgestemd met de betrokken school, het CLB en ouders. 

POT is mogelijk voor 13h (in combinatie met school) of 28h (voltijds)


PROGRAMMA

In het weekprogramma van J elF is er zowel een groepsaanbod als een traject op maat. 

  8,20u-11,55u 12,35u – 16,10u
Maandag   Groepswerking
Dinsdag Groepswerking Traject op Maat
Woensdag Groepswerking  
Donderdag Groepswerking Traject op Maat
Vrijdag Groepswerking  

 

Groepswerking
In de groepswerking zetten we in op het aanbieden van rust en structuur, druk verlagend werken, aanbieden van succeservaringen,…
Er wordt gewerkt rond atelier  & projectwerking, sociale & persoonlijk vaardigheden en sport & ontspanning. 
 

Traject op maat

Traject op maat is een individuele begeleiding en staat in het teken van het traject die de jongere aflegt.  Deze begeleiding kan zowel intern als extern gebeuren.

We zetten in op het verlagen van drempels inzake mobiliteit, sociale vaardigheden, solliciteren, 18+, maatschappelijke voorzieningen, basisattitudes en vaardigheden….

Er wordt extra ruimte gemaakt voor het behalen van de schoolse doelstellingen.

 

AANMELDING

De aanmelding gebeurt door het CLB of het CLW.

Er kan ook rechtstreeks aangemeld worden. Dit gebeurt via deze link.

 


 
© 2017 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)