Π-nuts

WAT IS Π-NUTS?

∏-nuts is een gestructureerde dagbesteding voor jongeren die begeleid worden in voorzieningen Jeugdzorg regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Wij bieden een afwisselend programma op maat aan dat opgebouwd is uit vormingen, projectwerking en atelierwerking waar het aanleren van zowel sociale– als arbeidsvaardigheden en attitudes centraal staat.


De jongeren worden doorverwezen om:

  • Te voorkomen dat school-, leer- of werksituaties (verder) vastlopen (preventief)
  • De continuïteit in en van de hulpverlening te garanderen (time-out-functie)
  • Uitsluitingsmechanismen te voorkomen

∏-nuts organiseert deze dagbesteding:

  • In een veilige, toegankelijke en niet-schoolse omgeving
  • Met actieve werkvormen die de jongeren prikkelen om hun sterktes te tonen en aanzetten tot verandering
  • Op het tempo van de jongeren
  • Met voortdurende alertheid om de jongere te helpen stil te staan bij zichzelf, bij anderen, bij zijn omgeving


AANMELDING

Aanmelding kan enkel gebeuren door een voorziening uit het netwerk Jeugdzorg regio Zuid-Oost-Vlaanderen

Je kan ook aanmelden via de volgende link.

 


 
© 2017 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)