Persoonlijk ontwikkelingstraject

Indien jongeren zowel qua leren als werken nog niet toe zijn aan een regulier traject, dan kunnen ze een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT)volgen.  In een POT-traject wordt veel individuele aandacht besteed aan de jongere.  Dit met het oog op het verminderen of wegwerken van een aantal belemmeringen die de jongere weerhouden om te kunnen functioneren in het systeem van deeltijds onderwijs.  Het traject dat daarvoor moet gevolgd worden, wordt bepaald door de zorgvraag, de draagkracht en de noden van de jongere.  Er wordt hierrond nauw afgestemd met de betrokken school, het CLB en ouders.  Persoonlijke vorming en ontwikkeling staan centraal!

Het uiteindelijke doel is de band van de jongere met onderwijs te behouden en er op die manier voor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren mét een diploma op de arbeidsmarkt terecht komen. 

POT-trajecten zijn bedoeld voor jongeren ingeschreven in het deeltijds onderwijs tussen 15 & 18 jaar die nood hebben aan een meer beschermde & veilige leeromgeving om zo opnieuw de stap te kunnen zetten naar het reguliere onderwijs.

In het weekprogramma van De Werf is er zowel een vormings- als een begeleidingsaanbod.  Binnen het vormingsaanbod wordt gewerkt rond atelier  & projectwerking, sociale & persoonlijk vaardigheden en sport & ontspanning.  In het begeleidingsaanbod wordt er met de jongere individueel en op maat gewerkt aan zijn of haar persoonlijk leerproces.


 
© 2015 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)