Onze werking

Groepsbegeleiding

In ons ‘huisje in de rij’ streven we naar het creëren van een veilige leeromgeving waarin er ruimte is om te oefenen in sociale vaardigheden en het volgen van vormingsmomenten aangepast aan de noden van de groep.

Kinderen en jongeren komen na schooltijd rechtsreeks naar het dagcentrum, ze spelen en leren er samen met de andere kinderen/jongeren in de groep en genieten ’s avonds van een warme maaltijd. Om 18u30 gaan ze terug naar huis. Op woensdagnamiddag bieden we activiteiten aan tot 17 uur.

Tijdens vakantieperiodes voorzien we begeleiding tussen 9 en 17 uur. We trekken er regelmatig ook eens op uit (op kamp, op weekend, naar de boerderij, ...).
 

Schoolbegeleiding

Onze schoolbegeleidster zorgt voor een nauwe samenwerking tussen het gezin, de school en het dagcentrum. Door middel van regelmatig overleg wordt de schoolse situatie van het kind of de jongere opgevolgd en ondersteund.

In het dagcentrum is er iedere dag huiswerkbegeleiding met aandacht voor de individuele noden van ieder kind/jongere.
 

Gezinsbegeleiding en ouderwerking

Ieder gezin krijgt een gezinsbegeleider toegewezen. Deze begeleider gaat één tot tweewekelijks bij het gezin op bezoek of nodigt het gezin uit in het dagcentrum voor een gesprek.

Vanuit gesprek en overleg gaat de gezinsbegeleider met de ouders op zoek naar doelen om de begeleiding vorm te geven. Ook de zorgen van de verwijzer of opvolgende dienst worden mee opgenomen.  Vanuit de vragen van het gezin kan iedere onderwerp  aangesneden worden (pedagogisch, financieel, administratief,...) tijdens de gesprekken. 

Waar nodig werken we, in overleg met het gezin,  samen met andere hulpverleners:  de school, het CLB, OCMW, vzw OTA, vzw Katrol, …

Het geloof in de eigen krachten van onze cliënten staat voorop. We hebben aandacht voor wat goed loopt en gaan samen op zoek naar mogelijke oplossingen en verandering.

We hebben in het dagcentrum een levendige ouderwerking waarin de brug wordt gemaakt tussen de contextbegeleiding en de dagbegeleiding in groep. Door de ouders uit te nodigen in het dagcentrum worden ze meer betrokken bij het begeleidingsproces en werken we aan een positieve samenwerkingsrelatie. We drinken samen een tasje koffie, vieren feest of plannen met de gezinnen uitstappen. Onze ouderwerking wordt mede ondersteund door onze ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.
 

Individuele begeleiding

Ook het kind of de jongere krijg een begeleider toegewezen. Dit is meestal een andere begeleider dan de gezinsbegeleider. Op deze manier heeft iedere partij zijn eigen vertrouwenspersoon.

Samen met zijn individuele begeleider gaat het kind/de jongere op weg. Samen stellen ze doelen op voor de begeleiding en bekijken ze op welke manier ze rond deze doelen aan de slag kunnen gaan. Er komen thema’s aan bod zoals sociale vaardigheden, gevoelens, vrije tijd, netwerk, …

Af en toe houden we een ‘contextmoment’. Op zo'n moment komen alle partijen samen om te praten over een bepaald onderwerp, een gezinsvergadering te houden, een spel te spelen of er samen op uit te trekken. Contextmomenten vertrekken steeds vanuit een gemeenschappelijke vraag. 

 

 


 
© 2015 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)