JoTa+ 

 1. Info
   
 2. Aanmelding
   
 3. Locaties
   
 4. Boek: JoTa werkt
   
 5. Filmpjes
   
 6. Samenwerkende partners

 

 
Download hier de affiche

 

 

1. INFO

 

JoTa+ is een samenwerking van vzw aPart, de OCMW’s van Aalst en Oudenaarde, de VDAB, privé-bedrijven en kadert in een ESF-oproep 457 “Outreach en activering”. JoTa+ richt zich tot kwetsbare jongvolwassenen, die zonder kwalificatie uit het onderwijs zijn gestapt en bij wie de randvoorwaarden om tot arbeid te komen niet zijn vervuld.

Het is een actieve vorm van armoedebestrijding. Een intensieve arbeidsactivering, vanuit een multidisciplinaire benadering, met een aanpak die inzet op werk en zorg tegelijk. Het geïntegreerde traject werkt met een verbindende methodiek en bouwt systematische aan de opbouw van het zelfvertrouwen.

Het omvat: oefenen in arbeid op een reële werkvloer, verkennen van verschillende sectoren en vormingen, bedrijfsbezoeken, intensieve individuele begeleiding op meerdere zorgdomeinen, sollicitatietraining en nazorg. Na het traject stromen de deelnemers door naar een duurzame tewerkstelling, een VDAB-opleiding of naar een aangepast (hulpverlenings)traject

JoTa+ wil 81 deelnemers outreachend bereiken en 189 deelnemers een activerende begeleiding aanbieden waarvan we 80% van de deelnemers op een positieve manier kunnen afsluiten met een duidelijke doorstroom. Ofwel naar een duurzame tewerkstelling, in het NEC, sociale tewerkstelling of in een maatwerkbedrijf. Ofwel naar een opleiding, al dan niet bij VDAB. Ofwel is duidelijk geworden dat hij/zij niet-toeleidbaar is, waarna een aangepast traject (hulpverlening) wordt opgestart

Dit ESF-project wordt gefinancierd vanuit ESF voor een bedrag van 533 100€  vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds voor een bedrag van 533 100€  en vanuit andere publieke cofinancieringsbronnen (OCMW Aalst, OCMW Oudenaarde en vzw aPart )voor een bedrag van 287 291,19€.

 

2. AANMELDING


Oudenaarde

Lotte.vlaemynck@vzwapart.be 0491-92 32 70 (harde sectoren)

Hilde.himpens@vzwapart.be 0499-52 22 86 (zachte sectoren)

Aalst

Greg.vanhaeren@vzwapart.be 0490-58 46 11 (harde sectoren)

Jilka.vandenberghe@vzwapart.be 0499-75 44 02 (zachte sectoren)

3. LOCATIES

VDAB competentiecentrum

Koestraat 80

9700 Oudenaarde

 

VDAB competentiecentrum

Tragel 49

9300 Aalst

 

De Gendarmerie

Denderstraat 22

9300 Aalst

2de verdiep, volg de groene lijn

 

 

 

4. BOEK JoTa werkt

Eén derde van de mensen die een leefloon ontvangen van het OCMW van Oudenaarde zijn jonger dan 25 jaar. De meeste van deze jongeren hebben geen diploma en/of missen de nodige vaardigheden om een plaats te vinden en/of te behouden op de arbeidsmarkt.

Het project JoTa (Jong volwassenen met Talent) geeft deze mensen opnieuw perspectief. Door te werken aan technische en sociale vaardigheden, oefenen en leren op de werkvloer en een aangepaste intensieve begeleiding helpt JoTa deze jongeren aan het werk.

Meer dan de helft van de deelnemers aan JoTa stroomt door naar een duurzame tewerkstelling. De verhalen van deze jongeren, hun begeleiders en de medewerkers van dit project zijn vastgelegd in het boek ‘Jota Werkt’. Het boek beschrijft succesverhalen van kwetsbare jongeren in hun zoektocht naar werk.

Klik hier om het boek te bestellen.

 

6. FILMPJES

 

 

 

 

6. SAMENWERKENDE PARTNERS

 

 


 
© 2021 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)